Personal tècnic de projectes del grup professional III, III. 1, nivell professional 3.1 Àrea de Transferència del Coneixement codi AGAUR TC - 06 PLF-06/2022