Personal tècnic de projectes del grup professional III, III. 1, nivell professional 3.1 Àrea de Recerca i Avaluació (codi AGAUR R- 05 PLF-05/2022)