Tècnic/a de gestió de recursos humans Persones i Organització GPIII - 09-2023 REU 146