• Print

Préstecs per finançar els meus estudis universitaris

PROGRAMA PREPOST

Va adreçat als estudiants universitaris per estudis de màster, postgrau o doctorat.

Actualment aquest programa només disposa de conveni amb Caixa d’Enginyers.

Una vegada revisada la informació ó i condicions d’aquest finançament disponible en aquest web, es recomanaria contactar amb l’entitat per realitzar l’estudi de viabilitat, que podria variar en funció de l’import sol·licitat i el període d’amortització.

Update:  13.06.2018