• Imprimeix

Seguiment pressupostari

 

Pressupost executat de l’exercici 2015 a 30 de novembre del 2015. S’incorporen aquelles subvencions provinents del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que fan augmentar significativament els pressupostos inicials aprovats.

  

Pressupost d'ingressos 2015

Pressupost de despeses 2015

 

 

Data darrera actualització: 15/12/2015

Data revisió: periòdica