• Imprimeix

Seguiment pressupostari

Pressupost executat de l’exercici 2017 a 31 de desembre de 2017

 

Pressupost d’ingressos 2017

Pressupost de despeses 2017

 

Pressupost executat de l’exercici 2016 a 31 de desembre de 2016

 

Pressupost d’ingressos 2016

Pressupost de despeses 2016

 

 

Pressupost executat de l’exercici 2015 a 31 de desembre de 2015

 

Pressupost d'ingressos 2015

Pressupost de despeses 2015

 

 

 

Data revisió: periòdica