• Imprimeix

Pressupostos

Pressupostos inicials aprovats. Previsions d’ingressos i les despeses que s’han d’executar durant l’exercici pressupostari, així com l’explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques públiques amb els recursos assignats.

 

Pressupost 2017: Enllaç web / PDF

Pressupost 2015: Enllaç web / PDF

Pressupost 2014: Enllaç web / PDF

Pressupost 2012: Enllaç web / PDF

  

Data darrera actualització: 07/11/2017

Data revisió: periòdica