• Imprimeix

Revisió d’actes administratius

Podeu consultar els actes nuls de ple dret o anul•lables que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via administrativa.

En aquests moments no hi ha cap document que compleixi aquests criteris.

 

 

Data revisió: periòdica