• Imprimeix

Dictàmens

Podeu consultar els dictàmens de la Comissió Jurídica i d’altres òrgans consultius.

 

 

Data revisió: periòdica