• Imprimeix

Dictàmens

Podeu consultar els dictàmens de la Comissió Jurídica i d’altres òrgans consultius.

 

Data darrera actualització: 16/12/2015

Data revisió: periòdica