• Imprimeix

Qualitat

El compromís de l’AGAUR envers la qualitat, el medi ambient i la salut i seguretat en el treball

 

Des del 2012, l’Agència té implementat i certificat un sistema de gestió de la qualitat, d’acord amb  normativa internacional de sistemes UNE-EN-ISO-9001:2015. L’objectiu és esdevenir un exemple de credibilitat i confiança per al sistema universitari i de recerca, principalment, i per a les altres entitats o institucions que requereixin els seus serveis.

A més, hem integrat el sistema amb la gestió del medi ambient i la salut i seguretat en el treball, a partir de les normes ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

El compromís de l’AGAUR és complir amb les normatives legals i els requisits que s’estableixen i que afavoreixen la convergència del sistema universitari català en l’Espai Europeu d’Educació Superior i un sistema de recerca a un nivell excel·lent en línia amb els Programes Marc Europeus; així com els requeriments en matèria de gestió ambiental i de gestió de la seguretat i salut en el treball.

 

Política en qualitat, medi ambient i salut i seguretat en el treball

Certificat de compliment de la ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

 

 

Data revisió: Periòdica