• Imprimeix

Contracte programa

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), és una entitat de dret pública, sotmesa al dret privat i adscrita al departament d’Economia i Coneixement mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca. El contracte programa és el document que regula les relacions entre l’AGAUR i la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca.

El contracte programa recull els programes que ha d’executar l’AGAUR i fixa els objectius estratègics i operatius que ha de complir així com les actuacions i indicadors per mesurar el grau de compliment d’aquests objectius.

En aquest apartat podeu consultar el contracte programa vigent en l’actualitat així com l’avaluació del grau de compliment del contracte programa.

 

Contracte programa AGAUR 2014-2017

Indicadors contracte programa 2014

 

 

 

Data revisió: periòdica