• Imprimeix

Com es valora l'Agència

Un dels objectius previstos al contracte programa entre l’AGAUR i la Generalitat de Catalunya preveu la valoració global per part dels usuaris de la gestió que es fa des de l’AGAUR.  Per aquest motiu i per valorar la satisfacció de les persones usuàries de l’AGAUR en relació a la gestió de beques i ajuts, cada dos anys se’ls passa una enquesta. Es fa a partir d’una mostra representativa dels perfils d’usuaris de l’Agència. Els resultats obtinguts, permeten planificar accions de millora contínua, d’acord amb els compromisos adquirits en la gestió de la qualitat.

 

Vegeu els resultat de l’última enquesta duta a terme

 

Data darrera actualització: 19/02/2018

Data revisió: periòdica