• Imprimeix

Convenis

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), com a entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat, vinculada al Departament d'Economia i Coneixement, formalitza convenis de col·laboració amb l'Administració de la Generalitat, amb altres administracions públiques, i amb organismes especialitzats en matèria d'universitats i de recerca.

El Registre de convenis de col·laboració i cooperació és un instrument de publicitat i transparència on s'inscriuen tots els protocols, convenis i acords que la Generalitat de Catalunya signa amb entitats públiques i privades.

Registre de convenis de col·laboració de la Generalitat de Catalunya

 

 

Data revisió: Periòdica