• Imprimeix

Perfil del contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments de contractació pública.

D’acord amb el que disposa l’article 10.2 de la Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), de creació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), els contractes que subscrigui l’Agència s’han d’ajustar al que estableix la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques.

Així doncs, la informació sobre els contractes administratius licitats per l’AGAUR es pot consultar a la plataforma electrònica de contractació pública que, en compliment del que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, es configura  com un portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, d'acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic.

 

Adreça Passeig Lluís Companys, 23

Horari d'atenció al públic Horari de registre De dilluns a dijous, de 9,00 a 17,30 h.; divendres, de 9,00 a 14,00 h. Del 15 de juny al 14 de setembre: de dilluns a divendres, de 9,00 a 14,00 h.

Tel. 933106394

Fax 932683469

Correu electrònic informacio.agaur@gencat.cat

Adreça web http://agaur.gencat.cat

Adreces de presentació d'ofertes i persones de contacte Adreces de presentació d'ofertes i persones de contacte