• Imprimeix

Estratègia de RH per a investigadors

Pla d’acció del finançament de Recursos Humans de l'AGAUR

L'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) té com a objectiu gestionar de manera eficient ajuts per a estudiants i a la recerca, així com altres programes i accions per promoure l'educació universitària i l'excel·lència en la recerca a Catalunya. L'any 2012, l'AGAUR va obtenir la certificació de qualitat ISO 9001:2008 per la gestió d’ajuts.

L'Agència dóna suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en política d’universitats i recerca, basada en la competitivitat en R+D i l'excel·lència, mitjançant el finançament de persones i capacitats.

És també centre de serveis de la xarxa Euraxess a Catalunya i coordina més de 50 institucions de recerca que actuen com a punts d'assessorament per als investigadors sobre qüestions jurídiques i pràctiques relacionades amb la seva estada o residencia a Catalunya, incloent també informació sobre les oportunitats per al seu desenvolupament professional i accés a fonts de finançament.

Els objectius del finançament de Recursos Humans de l'AGAUR són:

 • Ser eficient en la gestió de subvencions i beques, amb un procés obert, independent i rigorós d'avaluació.
 • Donar suport al desenvolupament professional dels investigadors amb un enfocament d'excel·lència i d’internacionalització.
 • Atraure investigadors líders a nivell mundial i promoure la incorporació d’estudiants de doctorat, ampliant oportunitats en el sector empresarial.
 • Millorar la qualitat de la formació de personal investigador postdoctoral, permetent als investigadors desenvolupar les seves carreres de recerca en un nivell avançat i més independent.

L’AGAUR va acollir als principis de la Carta Europea de l’investigador i el Codi de Conducta de contractació d’investigadors (C&C) al desembre de 2011 i és membre de la tercera cohort del Grup d'Estratègia de Recursos Humans de la Comissió Europea.

L’AGAUR ha desenvolupat l'Estratègia Europea de Recursos Humans per als investigadors (HRS4R) prenent el programa d’ajuts postdoctorals, Beatriu de Pinós 2011 com a punt de partida, per tal de comptar amb dades específiques per a l'anàlisi i amb l’opinió dels beneficiaris.

Per a la realització del Gap analysis s'ha emprat una metodologia amb dos camins diferents:

 • Una anàlisi dels principis i els requisits generals de la C&C vers el procés d’atorgament de finançament de recursos humans de l'AGAUR a través de les convocatòries competitives, realitzat mitjançant un grup de treball integrat pel personal intern de l'AGAUR.
 • Un procés de consulta que reflecteix la informació qualitativa obtinguda de les parts interessades i els beneficiaris, en base a l'anàlisi dels resultats d’enquestes i qüestionaris corresponents, incloent un Focus group d’investigadors, on s’ha examinat el compromís institucional amb els principis de la C&C.

Les mesures han estat recollides en un Pla d'Acció, que s'estructura en tres pilars per aconseguir l'acompliment desitjat de l'AGAUR en estratègia de recursos humans:

 • Desenvolupament de la carrera
 • Condicions de treball
 • Reclutament

El Pla d'Acció i l'Estratègia de RRHH va ser reconegut per la CE al 2014 amb l'acreditació "HR Excellence in Research" i s'ha incorporat com un objectiu específic de compliment dins de la política interna, com a requisit de la ISO. Aquest afecta a millores en el procés de gestió de les subvencions i mesures per a la millora del desenvolupament professional de l'investigador que s'apliquen a les corresponents convocatòries de RRHH.

Les principals mesures impulsades a través del Pla d'Acció s’adrecen a:

 • Reforçar la gestió de les subvencions de recursos humans de l'AGAUR i el reconeixement dels ajuts.
 • Enfortir el desenvolupament professional dels investigadors i garantint-los-hi el millor ambient de treball.
 • Buscar el compromís de totes les institucions d'acollida a Catalunya per assegurar l’acompliment dels principis de la C&C.
Data d'actualització:  02.05.2017