• Imprimeix

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Una manera de fer Europa

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) té per objectiu contribuir al finançament d’actuacions orientades a impulsar la cohesió econòmica, social i territorial corregint els principals desequilibris regionals de la Unió mitjançant el desenvolupament sostenible i l’ajustament estructural de les economies regionals. Per assistir aquest objectiu, una de les prioritats d’inversió és la destinada a potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

La Unió Europea finança activitats i inversions destinades a la recerca i la innovació a través dels fons estructurals i d’inversió europeus d'acord amb criteris de cohesió econòmica, social i territorial. Aquests fons tenen com a objectiu estimular la competitivitat i promoure el canvi econòmic a través de la innovació i la societat del coneixement.

Aquests fons complementen la inversió realitzada, de manera que part de la despesa es finança amb els fons estructurals i d’inversió europeus, i part amb fons estatals.

La programació dels fons estructurals i d’inversió europeus s'organitza en períodes de set anys. L'actual període de programació abraça del 2014 al 2020. Dins d'aquest període de programació, Catalunya disposa de 808 milions d’euros en fons estructurals i d’inversió europeus provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, dels quals 327 van destinats a potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

La Secretaria d’Universitats i Recerca ha programat 132 milions d’euros a diferents programes i actuacions dins del seu àmbit de competència, dels quals es destinarà un 50% a inversió en infraestructures de recerca i innovació, i la resta a transferència i valorització de coneixement i a cooperació entre universitats i centres públics de recerca i empreses. Tenint en compte que els fons FEDER cofinancen el 50% de les despeses elegibles, això representarà una inversió global per al sistema de fins a 272 milions d’euros.

El Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 estableix les línies bàsiques per a la programació i execució dels fons FEDER a Catalunya. En aquest sentit, des de la Direcció General de Recerca s’impulsen diverses actuacions, directament o mitjançant l’AGAUR.

Podeu trobar més informació sobre els programes de recerca impulsats per la Secretaria d’Universitats i Recerca a la seva pàgina web.