• Imprimeix

Estrangeria

mon
Podeu trobar les qüestions més importants d'estrangeria per a estudiants i treballadors comunitaris i extracomunitaris.
 
Els comunitaris només han de registrar-se al registre de comunitaris per a estades de més de tres mesos.
 
Els extracomunitaris amb estades de més de 90 dies han de sol·licitar una autorització de residència o estada i també un visat per entrar a l'estat (excepte aquells que hagin entrat com a turistes i demanin una residència i treball com a investigadors a la UGE). Cal presentar el certificat de antecedents penals dels últims 5 anys en totes les estades de més de sis mesos que se sol·licitin.

 

Per demanar el certificat de comunitari s'ha de demanar cita online. 

Cal aportar: 

a) Documentació acreditativa de tenir assistència sanitària pública o privada

b) Documentació acreditativa de tenir recursos econòmics. 

Ambdues es poden demostrar amb el contracte de treball. 

c) Formulari EX-18 i Taxa. 

Més informació

L'estada per estudis i l'estada per a investigació són permisos que donen dret a realitzar els estudis a l'Estat durant el període establert en la matrícula del centre. S'utilitzen per a períodes de més de 90 dies. 

- Imprès de sol·licitud de vistat- 

- Passaport complert amb vigència del periode d'estada. 

- Documentació per la que es disposa de mitjans econòmics 

- Matrícula o pre-matricula o justificació del projecte d'investigació. 

- Assegurança mèdica, amb un mínim de 100.000 euros de cobertura i sense carències (ha de ser anàloga a la SS) 

I si l'estada serà per més de sis mesos també caldrà presentar els antecedents penals dels últims cinc anys (o des de l'edat que s'és major d'edat penal) i un certificat mèdic.

Els posseidors d'aquestes autoritzacions poden treballar a temps parcial si obtenen una autorització de treball davant el Departament de Treball de la Generalitat. 

Més informació

Aquest permís es gestiona telemàticament per l'entitat que contracta i és el permís més ràpìd d'aconseguir. Té un periode de resolució d'aproximadament un mes com a màxim i és gestionada per la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos amb seu a Madrid. 

Aquest permís es pot demanar des de fora de l'Estat, i posteriorment s'haurà de tramitar el visat d'entrada davant el Consolat espanyol que toqui per demarcació. També es pot demanar des de l'interior de l'Estat independentment de quina via s'hagi triat per entrar mentre el permís o visat que ha habilitat per l'entrada i la permanència estigui en vigor. 

Aquest permís permet reagrupar als familiars de forma simultània. 

La renovació la durà a terme l'interessat. 

Formularis i presentació

Aquest permís de treball dóna dret a residir i traballar a l'Estat als investigadors que realitzin les seves tasques en les institucions públiques. 

Aquest permís es tramita davant l'ambaixada o consolat espanyol que li correspongui per demarcació a la residència del ciutadà extracomunitari. 

S'haurà de presentar: 

-El formulari Model EX-19 i la taxa corresponent

-El contracte (precontracte) de treball i l'explicació del projecte.

-Antecedents penals dels últims cinc anys (o des de l'edat que s'és major d'edat penal) i un certificat mèdic.

Més informació