• Imprimeix

Ajuts per a investigadors

Informació sobre els principals ajuts per a la mobilitat i el desenvolupament professional del personal de recerca

R1. Etapa pre-doctoral - 1a fase com a investigador

Els investigadors d’aquest estadi han de:  

 • fer recerca sota supervisió.
 • tenir l’ambició de desenvolupar coneixement de metodologies i disciplines de recerca.
 • tenir un bon coneixement del camps d’estudi.
 • tenir habilitat de produir dades sota supervisió.
 • ser capaços de fer anàlisi crític, síntesi i avaluació d’idees noves i complexes.
 • ser capaços d’explicar el outcome de la recerca i el seu valor.  

És desitjable que puguin desenvolupar habilitats de comunicació especialment en un entorn internacional.       

R2. Etapa post-doctoral junior - Investigador reconegut

Els investigadors d’aquest estadi han de:

 • ser doctors especialitzats en un àmbit concret, i estar associats a un grup de recerca i supervisats per un sènior.
 • tenir un coneixement del camp d’estudi i mestratge de la recerca.
 • tenir l’habilitat de concebre, dissenyar, implementar i adaptar un programa de recerca amb integritat.
 • haver fet una contribució a través de recerca original que vagi més enllà de la frontera del coneixement.
 • tenir publicacions nacionals/internacionals o patents.
 • ser coautors de papers, workshops o conferències.
 • ser responsables de la seva carrera i posar-se metes per a millorar la seva empleabilitat.  

És desitjable que entenguin l’agenda de la indústria i dels sectors relacionats amb el seu camps d’estudi i del valor de la seva recerca en relació amb els productes i serveis industrials. També s’han de poder relacionar amb la societat en general sobre la seva àrea de coneixement i poder exercir mentoring sobre els R1.

R3. Etapa post-doctoral sènior - Investigador establert

Els investigadors d’aquest estadi: 

 • tenen una reputació establerta basada en l’excel·lència.
 • tenen capacitat d’establir línies de recerca pròpies.
 • fan contribucions en el seu camp de recerca basades en la cooperació i identifiquen problemes i mètodes apropiats en la seva àrea d’experiència.
 • poden liderar projectes de recerca, publicant com autors principals i organitzant workshops i conferències.

És desitjable que col·laborin amb la indústria i els grups de desenvolupament, que comuniquin la seva recerca de forma efectiva a la comunitat de recerca i la societat, que siguin innovadors en la forma d’enfocar la recerca i que puguin formar consorcis. També que actuïn de mentors.

R4. Etapa sènior / Investigador principal

Els investigadors d’aquest estadi: 

 • han de liderar línies de recerca amb un grup consolidat.
 • tenen una reputació internacional basada en l’excel·lència.
 • demostren judici crític en la identificació i execució de la recerca.
 • fan descobertes rellevants i expandeixen el coneixement en múltiples àrees, tot desenvolupant una visió estratègica en el futur de la recerca i reconeix aplicacions àmplies de la seva recerca.
 • publiquen i presenten publicacions i llibres i organitzen comitès en workshops i conferències actuant-t’hi com a ponent convidat.

És desitjable que actuïn com a manager i lideri projectes de recerca, que tingui un track record en aconseguir finançament per projectes i que creï planificacions a llarg termini i xarxes , tot actuant coma model per altres investigadors.

Data d'actualització:  01.12.2016