• Imprimeix

Estratègia de RRHH per a investigadors (HRS4R)

Per facilitar l'aplicació de la Carta Europea i el Codi de conducta (C&C), la Comissió Europea (CE) posa en marxa l’Estratègia de Recursos Humans per als Investigadors (Human Resources Strategy for Researchers- HRS4R). Aquest mecanisme és una eina de suport per a incrementar la transparència de les condicions laborals i l’atractiu de les entitats de recerca que es posa en funcionament de manera voluntària. 
 • La CE ofereix un segell d’excel·lència a les entitats que compleixin amb aquesta estratègia, seguint els passos següents:
 • L’entitat  ha de realitzar una autoavaluació institucional comparant les seves pràctiques de contractació amb el Codi de conducta.
 • L’entitat  ha de desenvolupar la seva estratègia de contractació d’investigadors amb un pla d’acció concret i ha de fer-lo públic.
 • La CE revisa el document d’estratègia i si és aprovat dóna dret al logo 'HR Excellence in Research'.
 • L’entitat ha de realitzar una autoavaluació cada 2 anys.
 • La CE fa una avaluació externa cada 4 anys.
Des de l'1 de gener de 2017 un nou proceidment més exigent s'ha posat en pràctica. Un dels punts més importants és l'èmfasi que es fa en progressar cap als principis d'Open, Transparent and Merit-based recruitment. La posada en pràctica és voluntària per part de les institucions interessades.

L'AGAUR es va comprometre amb als principis del C&C al desembre de 2011 i ha estat reconeguda amb el logo 'HR Excellence in Research' pel seu Pla d'Acció vers l'Estratègia de Recursos Humans.

Les institucions catalanes interessades en l'aplicació del HRS4R poden posar-se en contacte amb nosaltres a mobilitat.agaur@gencat.cat.

Informació relacionada

1. Fase inicial (adhesió al Charter&Code) 

Cal enviar una carta del Rector o Director del centre a la Comissió Europea notificant a l'"EURAXESS Rights Team" al correu RTD-CHARTER@ec.europa.eu. La carta no té cap formalitat específica i en podeu trobar exemples.

2. Fase d'implementació

La Comissió Europea ha creat dos documents (Template 1  i Template 2) per a treballar el Gap Analysis i l'Action Plan. Primerament la organització ha d'identificar els "gaps" entre les seves pràctiques i els 40 principis del Charter&Code i establer un pla d'acció (Action Plan). Tots els membres de l'organització.

En 12 mesos de haver notificat la adhesió al C&C i la voluntat d'implementar el HRS4R cal enviar un pla a la CE (RTD-CHARTER@ec.europa.eu) per a la primera avaluació. Ambdós documents, a una versió pública, s'ha de publicar al web de la institució, en un lloc visible. 

3. Avaluació inicial

La CE estableix un un panell extern d'assessorament per a revisar el Gap Analisis i l'Action Plan. Cada aplicació és avaluada per tres experts externs utilitzant el template A. Posteriorment l'avaluador responsable omple  template B, que s'envia a l'entitat. 

Els tres tipus d'avaluació poden ser: 

 • Acceptat: La organització té els criteris i aconsegueix el logo, que cal publicar-lo a la web. 
 • Acceptat pendent de correccions menors: La organització pot publicar el logo però ha de treballar en les modificacions suggerides, idealment en el termini d'un mes. 
 • Declinat pendent de canvis rellevants: Cal tornar a treballar en el projecte i trametre'l l'any següent. 

4. Avaluació interina 

Dos anys després que s'hagi aconseguit el segell, l'avaluació interina ha de tenir lloc i té dos aspectes:

 • Cal fer una revisió interna per l'organització de com s'ha implementat l'estratègia. Cal omplir el Template 3.
 • L'avaluació externa es farà pels experts externs de la CE a partir de la revisió interna

5. Fase del renovació del segell.

Cinc anys després d'aconseguir el segell i tres anys després de l'Avaluació interina, les organitzación han d'enviar la revisió interna de l'Action Plan amb el Template 3.

Després aquesta revisió serà avaluada per un panell de revisors de la CE que posteriorment visitaran la institució.

Si l'avaluació es refusa la organització pot tornar a enviar l'Action Plan després de com a mínim dos anys basat en una revisió del Gap Analysis i l'Action Plan. Llavors tornarà a ser revisat i auditat "in situ". Els experts utilitzaran el Template C per a avaluar la organització .

6.Millora continua

Les organitzacions que estan ben avaluades han de repetir la revisió interna als tres anys amb el mateix format que el punt 4.

Data d'actualització:  02.02.2018