• Imprimeix

Guies de suport

Manuals que contenen informació sobre el contingut i funcionament del principal programa europeu de recerca i innovació, Horizon 2020. Aquests documents són una eina de suport i consulta per als qui desitgeu sol·licitar projectes competitius que contribuiran a la vostra internacionalització.

Trobareu també guies elaborades per l'AGAUR i els grups de treball formats per entitats del sistema català d'universitats i recerca per a orientar-vos en la vostra participació. Per a consultes específiques podeu adreçar-vos a spei.agaur@gencat.cat

Eines de gestió

La Comissió Europea, al seu Participant Portal, posa a disposició dels interessats una guia en línia amb indicacions per començar a preparar una proposta i sol·licitar finançament a H2020, com trobar la convocatòria adequada per a les propostes o els socis pel projecte i la forma de presentar la proposta.

Enllaç

La Recerca Innovadora i Responsable (Responsible Research and Innovation, RRI) és un procés transversal a aplicar en tots els projectes en el qual s'ha de demostrar que tots els agents socials (investigadors, ciutadans, responsables polítics, empreses) s'impliquen en el desenvolupamnet de la recerca per tal d'alinear els resultats als valors, necessitats i expectatives de la societat Europea.

L'RRI es basa en 6 conceptes: Engagement, Equitat de Gènere, Educació en Ciència, Ètica, Open Acess i Governança.

Enllaç

Ciència Oberta (Open Science, OS) ofereix als investigadors les eines i fluxos de treball per a la transparència, reproductibilitat, difusió i transferència de nous coneixements. Pot tenir també un impacte en els exercicis d'avaluació de recerca.

Enllaç

Qüestions rellevants (FAQs) sobre l'accés obert a les publicacions i dades i principis de la política europea a aplicar en els projectes d'Horizon 2020.

Enllaç

Adreçat als investigadors, aquest document descriu els aspectes més importants de l'ètica de la recerca i indica els principals punts d'atenció per al procediment de revisió ètica per rebre finançament de la Unió Europea.

Enllaç

Les qüestions relatives al gènere tenen especial importància a Horizon 2020 i són un tema horitzontal. Aquest fet implica que s'han de tenir en compte no només en la composició dels grups de recerca, sinó també en les temàtiques de recerca. Les propostes de projectes hauran d'explicar com i en quina mesura l'anàlisi de gènere és rellevant per al contingut del projecte previst.

L'equilibri de gènere es té en compte entre els factors d'avaluació per donar prioritat a les propostes amb la mateixa puntuació.

Es permetrà la inclusió de la formació en gènere entre els costos subvencionables de l'acció.

Enllaç

 

 

La Prorietat intel·lectual (Intellectual Property, IP) es refereix al conjunt de normes relatives a l'explotació i difusió dels resultats del projecte, incloent la seva protecció. 

Enllaç

Informació que han d’enviar els beneficiaris i sobre quins són els terminis establerts per a la signatura de l'Acord de subvenció (Grant Agreement, GA) (que en principi no poden superar els 3 mesos), així com sobre temes ètics.

Enllaç

El pla d'explotació i difusió ha d'incorporar estratègies detallades, definir clarament com s'implementaran els resultats d'investigació i com tindran impacte en el mercat, l'evolució futura i la formulació de polítiques. 

Enllaç

Data d'actualització:  24.02.2016