• Imprimeix

Cerca de socis

La col·laboració transnacional, comptar amb participants/socis amb capacitat de desenvolupar la recerca i/o l'innovació i amb perfils complementaris, és essencial en els projectes europeus.

Hi poden participar persones físiques o jurídiques sempre que tinguin la viabilitat operativa i financera per dur a terme les tasques de recerca que es proposen (empreses, grans o petites, organitzacions de recerca, universitats, organitzacions governamentals, entitats del tercer sector i civils, comunitats educatives, associacions, museus, etc.) i que s'impliquin en el desenvolupament de la recerca per tal d'alinear els resultats als valors, necessitats i expectatives de la societat Europea.

Els participants han de tenir capacitats per a establir nous coneixements i/o descobrir la viabilitat d'una la tecnologia, producte, procés, servei o solució nova o millorada. Per a aquest propòsit es pot incloure al projecte recerca bàsica i aplicada, desenvolupament tecnològic i integració, prova i/o validació d'un prototip a petita escala en un laboratori o entorn simulat. Els projectes poden contenir activitats de demostració o pilots, de manera limitada, amb l'objectiu de demostrar la viabilitat tècnica d’un entorn operatiu.

Consulteu a continuació les xarxes obertes per a la cerca de socis.

Podeu fer-nos arribar el vostre perfil, que es difondrà a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea a Brussel·les, a través del formulari AGAUR de cerca de socis.

CORDIS: servei de cerca de socis de la Comissió Europea

CORDIS és el servei d'informació comunitari sobre recerca i desenvolupament i constitueix el principal portal i repositori públic de la Comissió Europea per a difondre informació sobre els projectes de recerca finançats per la Unió Europea.

La seva base de dades conté més de 10.000 perfils de socis potencials per projectes d’R+D.

En aquesta pàgina podeu manifestar el vostre interès de ser soci d’un projecte o bé demanar-ne pel vostre.

Enllaç

ERRIN: representació regional a Europa

ERRIN (The European Regions Research and Innovation Network) és una plataforma de més de 120 organitzacions regionals que té per objectiu enfortir les capacitats regionals en recerca i innovació.

Des de la seva pàgina web dóna suport a la cerca de socis a través de la publicació d’ofertes.

Enllaç

 

EEN: xarxa d'empreses europees

La Enterprise Europe Network (EEN) és un instrument clau en l'estrategia de la Unió Europea (UE) per estimular el creixement i l'ocupació.  

La xarxa ajuda a les petites i mitjanes empreses (PIME) a treure el màxim profit de les oportunitats de negoci a la UE i més enllà i reuneix 600 membres, incloses cambres de comerç i indústria, centres tecnològics, universitats i organismes de desenvolupament. 

Enllaç

IGLO: oficines d'R+D

IGLO és una associació informal d’oficines d’R+D ubicada a Brussel·les que engloba 15 Estats membres i associats (Finlàndia, França, Alemanya, Hongria, Israel, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Portugal, Eslovènia, Espanya, Suècia, Suïssa, Turquia i el Regne Unit) i 9 països tercers (Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, la Xina, Japó, Rússia, Sud Àfrica i EUA).

IGLO té com a objectiu facilitar la interacció, l’intercanvi d’informació i la cooperació entre els seus membres, els seus sistemes de recerca nacionals i les institucions europees en temes relacionats amb l’R+D i, en particular, amb els Programes marc de recerca. Ofereix un bon servei de cerca de socis que funciona complimentant un formulari per disseminar la cerca de socis entre totes les oficines que formen l'associació.

Enllaç

IDEAL-IST: Information and Communication Technologies

IDEAL-IST busca reduir les barreres que es troben les organitzacions que desitgen participar en el programa IST.

El consorci IDEAL-IST inclou els Punts Nacionals de Contacte i altres entitats representatives de tots els Estats membres de la UE i dels països associats cobrint un total de 31 països.

En aquesta pàgina podreu incloure la vostra demanda de socis, que serà distribuïda a uns 55.000 contactes, i/o consultar les ofertes existents.

Enllaç

LinkedIn: grups d'interès

LinkedIn és la xarxa professional més gran del món. Compta amb més de 90 milions d'usuaris en més de 200 països.

Entre els grups d'interès que s'han format en el marc d'aquesta xarxa per tal de fomentar l'intercanvi de coneixement i el debat en trobem desenes vinculats als projectes europeu d'R+D+I. Cerqueu per paraula clau (com per exemple, Horizon 2020, EU Funds, Frammework Programme, projects search, etc.) els grups que més us interessin.

Enllaç

FIT for Health 2.0: salut

Fit for health 2.0 té per objectiu millorar la participació de la indústria europea en l'àrea de salut i ofereix una eina de cerca de socis que també permet publicar un perfil propi.

Enllaç

IMI: desenvolupament de fàrmacs

Innovative Medicines Initiative (IMI) és la iniciativa público-privada mes gran d’Europa que dóna suport al desenvolupament de medicaments millors i més segurs per als pacients. Recolza projectes col·laboratius de recerca i construeix xarxes d'experts industrials i acadèmics per tal d'impulsar la innovació farmacèutica a Europa.

IMI és una aliança d'empreses entre la Unió Europea i l'associació de la indústria farmacèutica EFPIA.

Enllaç

AGRIPOLICY: polítiques agrícoles

AGRIPOLICY és un projecte recolzat per la Comissió Europea per constituir una xarxa d'experts involucrats en l'anàlisi de polítiques agrícoles per incentivar activitats conjuntes.

Enllaç

NMP TEAM: nanociències i nanotecnologies

Servei de cerca de socis ofert per la xarxa europea de Punts Nacionals de Contacte sobre l'àmbit NMP centrada en les convocatòries obertes on es pot tant cerca socis com publicar una oferta per ser contactat.

Enllaç

 

MANAGENERGY: energia

MANAGENERGY és una iniciativa de la Direcció General d'Energia i Transport de la Comissió Europea per tal d'ajudar a tots els que treballen per l'eficiència energètica i les energies renovables.

Enllaç

NET4SOCIETY: societat inclusives, innovadores i reflexives

La NET4SOCIETY és la xarxa europea de Punts Nacionals de Contacte sobre el Repte Social 6 del programa Horizon 2020 "Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives" i la Socioeconomia i les Humanitats.

Enllaç

CDTI: llistes de distribució temàtiques

El CDTI és el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial i depèn del Ministerio de Ciencia e Innovación. Promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles.

Ofereix diferents serveis entre els que destaca la promoció de la participació espanyola a programes internacionals de cooperació tecnològica. Donant-se d’alta a les seves llistes de distribució es rep informació molt actualitzada i cerques de socis per convocatòries concretes.

Enllaç

Data d'actualització:  27.07.2015