• Imprimeix

Posicionament

Influenciar en les agendes europees i participar en fòrums de discussió de programes europeus

L'AGAUR participa com a representant autonòmic en els Comitès de Programa de gestió de la Comissió Europea (CE), on consensua els programes de treball dels diferents programes específics amb els Estats membres. Aquesta actuació es destina a recolzar l’estratègia de Recerca i Desenvolupament europea amb l'objectiu que els agents de Catalunya puguin anticipar-se i contribuir a la definició dels programes europeus.  

La representació autonòmica en els comitès es realitza de comú acord per part de les comunitats autònomes en el si de la Conferència per Assumptes relacionats amb la Unió Europea (CARUE) i és anual. Els comitès es reuneixen diversos cops l’any, normalment a Brussel·les, on els representants de cada Estat membre i Associat defensen la seva posició en funció de la opinió dels interessats.

Els programes de treball (work programmes, WP) són documents detallats, elaborats per la CE per recolzar la implementació dels programes. Són específics per a cada àrea i program. A Horizon 2020 són bianuals i contenen els objectius científico-tècnics, econòmics, d’impacte i d’implementació concrets per als dos anys de vigència. Igualment, inclouen referències a les convocatòries de propostes previstes, incloent-hi les línies d’activitat (topics) que s’executaran, i especifiquen el tipus d’acció que es finança. Per tant, és indispensable conèixer-los bé per elaborar una bona proposta.

En el procés de generació dels WP, la CE realitza diferents consultes: a participants en projectes anteriorment finançats (consultation meetings), així com a grups destacats en les diferents àrees temàtiques (principalment a les Plataformes Tecnològiques Europees) i a Associacions amb rellevàcia a Europa. Els esborranys són discutits pel Comitè de programa de gestió de cada àrea.

Tanmateix, la CE està oberta a expressions d’interès (invitacions de suggeriments per incloure a les convocatòries) per a ajustar el WP.


L’AGAUR ofereix l’opció de fer arribar les vostres propostes de topics i contribucions al procés d’elaboració dels programes de treball

Si voleu fer-ne aportacions cal que mostreu capacitats de lideratge del projecte i feu la proposta d'un tema innovador basat en donar resposta als reptes que afronta la societat, i no hagi estat finançat abans per programes europeus. Pot incloure investigació bàsica o aplicada, transferència de tecnologia o innovació, centrant-se en les prioritats polítiques sense predeterminar les tecnologies o solucions que s'han de desenvolupar. No només s'han de tenir en compte solucions basades en la tecnologia, sinó també la innovació no tecnològica i la organitzativa, així com els sistemes d'innovació i la innovació en el sector públic.

Es posarà èmfasi en reunir una massa crítica de recursos i coneixements de diferents camps, tecnologies, disciplines científiques i infraestructures de recerca per abordar els reptes. Les activitats cobriran el cicle complet, de la recerca al mercat, posant l'accent en les activitats relacionades amb la innovació, com ara exercicis pilot, activitats de demostració, bancs de proves, suport a la contractació pública, disseny, innovació impulsada per l'usuari final , innovació social, transferència de tecnologia i assimilació de les innovacions pel mercat, així com l'estandardització.

 

Informació relacionada

Enllaços d'interès

Busca oportunitats - Search by area

Aprèn de l’experiència - Project search

Informa’t - Research EU

Consulta - EU policies

Guanya experiència - Join experts data base

Registra’t - Participant portal (calls & documents)

Troba ajuda - Contact services

Cerca socis - Partner search

Networking - LinkedIN H2020 groups

Data d'actualització:  23.10.2015