• Imprimeix

Horizon 2020

Informació del programa de recerca i innovació de la Unió Europea (2014-2020)

Horizon 2020

Pretén impulsar el creixement i l'ocupació a la UE i convertir els avenços científics en productes i serveis innovadors que facilitin oportunitats comercials i millorin la vida de les persones, per un període de 7 anys (2014-2020) i amb un pressupost a preus corrents de prop de 80 bilions d'euros.

Aquest programa marc té com objectius facilitar la participació, incrementar l’impacte científic i econòmic de l’R+D+I i aconseguir una major eficiència i eficàcia dels recursos invertits (value for money), tot recolçant projectes de recerca, de desenvolupament tecnològic, demostració i innovació de clar valor afegit europeu, amb un augment de la multidisciplinarietat i la transnacionalitat.

El programa inclou més de 2.700 milions d'euros per a l’Institut Europeu de Tecnologia (European Institute of Technology – EIT), ideat per crear una massa crítica orientada a la innovació a la UE integrant l’educació i l’emprenedoria amb la recerca i la innovació i operar segons una lògica empresarial i una aproximació orientada a resultats. L’EIT dóna suport a Comunitats de Coneixement i Innovació (Knowledge & Innovation Communities – KICs).

Una part dels fons, 8.000 milions d'euros, es descentralitzen a través de les Iniciatives tecnològiques conjuntes (Joint Technology Iniciatives - JTIs): associacions publico-privades per fomentar la recerca a escala europea en la majoria de camps estratègics de l'actualitat, com són les medicines, el transport aeri i ferroviari, les piles de combustible, l'electrònica i la bio-indústria. 

Horizon 2020 s'estructura en tres grans pilars:

Destaquem

Requisits de participació

De forma general, excepte per a ajuts individuals, la participació és en forma de consorci transnacional amb un mínim de 3 entitats independents entre si de 3 Estats Membres o Associats de la UE diferents. En la pràctica, els consorcis solen comptar amb un nombre més elevat de participants amb un rol complementari, que varia segons el tipus de projecte i el seu abast.

Programes de treball

Consulteu els programes de treball (Work Programmes, WP) bianuals per identificar els topics, temàtiques i l'impacte esperat de les convocatòries que es publicaran.

Cerca oportunitats Aprèn de l’experiència Informa’t Consulta Guanya experiència Registra’t Troba ajuda Cerca socis Networking

Ciència Excel·lent

Ajuts per a projectes individuals de temàtica oberta, adreçats a elevar l'excel·lencia, tot fomentant l'atracció de talent i el desenvolupament professional del personal investigador, la capacitació i l'accés a grans infraestructures i el desenvolupament de tecnologies futures i emergents. 

  • European Research Council (ERC): Ajuts dirigits a investigadors excel·lents
  • Marie Slodowska Curie Actions: Formació i mobilitat
  • Future and Emerging Technologies
  • Research Infrastructures

Lideratge Industrial

Ajuts per a projectes amb parteniariats de caire transnacional, liderats per la indústria per accelerar el desenvolupament de les tecnologies, principalment: Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), nanotecnologia, materials avançats, biotecnologia, fabricació i transformació avançades i tecnologia espacial; per ajudar a les PIME innovadores europees a convertir en empreses líders en el món i per facilitar el finançament de risc en activitats de recerca i innovació en la seva arribada a l'mercat.

Reptes Socials

Ajuts per a projectes amb participació público-privada de caire transnacional i innovador, que afrontin els set reptes socials d'horitzó 2020, com són: salut; agricultura, economia marítima i bioeconomia; energia; transport; acció climàtica, medi ambient, ús eficient dels recursos i matèries primeres; societats reflexives; i seguretat.

Programes horitzontals

  • Ciència amb i per la Societat.
  • Difonent l’excel·lència i ampliant la participació.
Data d'actualització:  11.01.2017