• Imprimeix

Projectes europeus

L'AGAUR ha aconseguit dos projectes del programa de mobilitat de personal investigador Marie S. Curie COFUND de la Comissió Europea, que aporten 9 milions d’euros per les convocatòries Beatriu de Pinós del 2010 al 2015 de l'AGAUR. Aquest programa es basa en el cofinançament de programes regionals o nacionals de contractació de personal investigador ja existents o de nova creació que promoguin la mobilitat transnacional. 

L'ajut ha permès reforçar el programa de beques i ajuts postdoctorals Beatriu de Pinós (BP), tot introduint millores en el programa existent i potenciant les condicions laborals i la mobilitat dels investigadors becats sota el programa BP. 

La selecció del projecte per part de la Unió Europea valida, a més, la qualitat de l'AGAUR en la gestió i avaluació dels ajuts. 

Aquest compromís amb la millora contínua s’ha reforçat amb el segell de ‘HR Excellence in research’ que atorga la Comissió Europea per l’aplicació dels principis de la Carta Europea de l’investigador i el Codi de Conducta de contractació d’investigadors (C&C).

El projecte Euro-Mediterranen cooperation through Eranet Joint Activities and beyond (ERANETMED) està finançat pel 7è Programa marc de la Unió Europea amb l’objectiu de coordinar la recerca que es fa a Europa i els països de la conca sud del Mediterrani, reduir la fragmentació i crear sinergies i relacions de cooperació en Recerca, Desenvolupament i Innovació a llarg termini. Hi participen més de 20 socis de 15 països i Catalunya està representada per l’Àrea d’Internacionalització de l’AGAUR, en suport a les activitats de Projecció Internacional del Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

El programa de recerca conjunt ERA-NET que se’n deriva del projecte versa, principalment, sobre energia, medi ambient, alimentació i aigua. 

Aquest projecte recolza la iniciativa Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA), promoguda per Itàlia, Xipre, França, Grècia, Luxemburg, Malta, Portugal, República Txeca i Espanya, com Estats Membres, i els països socis mediterranis d’Egipte, Jordània, Marroc, Tunísia i Turquia, amb l'objectiu d'establir un partenariat estructurat a llarg termini en recerca i innovació en l'àrea mediterrània, d'acord amb els principis de la copropietat, l'interès mutu i beneficis compartits i aprofitar les múltiples activitats bilaterals i multilaterals de recerca i innovació a la regió del Mediterrani pel desenvolupament i aplicació de solucions innovadores, eficients i sostenibles en la producció d’aliments i el subministrament d’aigua pel benestar i desenvolupament socioeconòmic.

Si voleu col·laborar en les activitats del projecte contacteu amb spei.agaur@gencat.cat

El Japan-EU Partnership in Innovation, Science and Technology (Jeupiste) és un projecte de cooperació internacional finançat pel 7è Programa marc de la Unió Europea per promoure la cooperació en ciència i tecnologia entre la UE i el Japó. Hi participen 10 entitats de 8 països i Catalunya està representada per l’Àrea d’Internacionalització de l’AGAUR, en suport a les activitats de Projecció Internacional del Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius del projecte són: 

  • Suport al diàleg polític bilateral i a la implementació d'un mapa de ruta en RDI.
  • Promoure sinergies entre les polítiques i programes de la UE dirigits al Japó i facilitar la coordinació de projectes de recerca i iniciatives de la UE.
  • Promoure H2020 i altres programes europeus o dels Estats membres entre investigadors i organitzacions del Japó.
  • Identificar i promoure la participació d'investigadors residents a Europa en programes d’RDI del Japó.
  • Organitzar activitats de col·laboració, de disseminació i d'ús de resultats en RDI.
  • Promoure l'intercanvi de personal, bones pràctiques i la identificació de futures accions conjuntes.
  • Potenciar la col·laboració, en general, posant èmfasi en unes àrees temàtiques pre-definides: tecnologies industrials (TIC, materials avançats i biotecnologia). reptes socials (salut, energia i societats inclusives i innovadores) i suport a pimes i col·laboració indústria-acadèmia.

L'European Regions Research & Innovation Network (ERRIN) és una xarxa multidisciplinària de recerca i innovació que representa la veu de les regions europees en aquests temes davant les institucions europees.

Amb el suport de la Delegació del Govern davant de la Unió Europea, l’AGAUR participa en diferents grups de treball.

L'European Association of Research Managers (EARMA) és una organització sense afany de lucre formada per professionals de la gestió i l’administració de la recerca que té com a objectiu esdevenir una organització líder a Europa pel que fa a la millora de l’efectivitat i el reconeixement de la gestió i administració de la recerca a nivell europeu.

Activitats de EARMA en les quals l'AGAUR participa:

  • Conferència Anual, centrada en promoure habilitats per a la gestió de la recerca, compartir experiències i bones pràctiques entre gestors de recerca d'arreu d'Europa i millorar el funcionament de les oficines de suport a la recerca.
  • Programa de desenvolupament professional.
Data d'actualització:  24.07.2015