• Imprimeix

Projectes d'excel·lència ERC a Catalunya

163 ajuts ERC per a Catalunya en les convocatòries H2020

24/10/2018 00:10
ERC
 

El Consell Europeu de Recerca (European Research Council, ERC) atorga ajuts a investigadors excel·lents per a realitzar projectes trencadors i d’alt risc que contribueixin a avançar més enllà de les fronteres del coneixement. Aquests ajuts estan oberts a investigadors de totes les nacionalitats que portin a terme la seva recerca en una institució europea i que passin un mínim del 50% del seu temps total de dedicació a Europa.

Els projectes que finança l’ERC són d’alt risc però també comporten grans avantatges i tenen un impacte real en la societat. L’anàlisi bibliomètric de les publicacions científiques generades pels projectes conclou que ¾ parts dels projectes avaluats esdevenen avenços científics (Qualitative Evaluation of Completed Projects funded by the European Research Council, 2016).  

Des del 2007 l'Agència Executiva de l'ERC (ERCEA) ha avaluat més de 65.000 propostes i n’ha finançat uns 8.500 projectes després de seguir un rigorós procés d’avaluació, basat únicament en l’excel·lència sense prioritats predeterminades.

Des de l'inici de l'ERC, 299 projectes d’investigadors d'excel·lència d’institucions del sistema català de recerca han rebut un dels prestigiosos ajuts ERC per un valor de més de 460 milions d'euros: 107 són Starting Grants, 58 Consolidator Grants, 68 Advanced Grants, 63 Proof of Concept i 3 Synergy Grants.

El total de nombre d’ajuts ERC al 7PM i H2020 representa el 3,2% de l’European Research Area. Per tipus d’ajuts, destaquen els ajuts Proof of Concept, que representen un 7,6%, els Consolidator Grants, un 3,6% de l’ERA, i els Synergy Grants, que representen un 5,88€; en els tots els casos estan situats per sobre de la mitjana europea (recordem que la població catalana representa un 1,5% de l’ERA).

Els projectes catalans de l’àmbit de Ciències Socials i Humanitats (SH) estan per sobre de la mitjana europea (20%): en els ajuts Starting Grants representen un 31%, en els Consolidator Grants un 26% i en els Advanced Grants un 34%.

Pel que fa al lideratge dels projectes, Catalunya, amb un 18%, està per sota de la mitjana europea, que se situa en el 23% (Gender Statistics 2007-2016, December 2016). El projectes liderats per dones baixen considerablement als ajuts Advanced Grants, tot passant del 22% per a Starting Grants i el 29% per a Consolidator Grants, al 12%.

L’AGAUR ofereix un programa de coaching basat en un ampli recolzament als candidats als ajuts ERC en totes les fases vinculades a la preparació i l’avaluació de les propostes: sessions informatives, tallers específics i role-play d'entrevistes per defensar el projecte davant del panell d’avaluació de l’ERC. Els interessats en participar-hi poseu-vos en contacte amb spei.agaur@gencat.cat