• Imprimeix

44 institucions catalanes reben el segell "HR Excellence in Research"

Les institucions catalanes compromeses amb les polítiques europees de recursos humans vers el personal investigador (HRS4R)

10/01/2018 00:01
HR Logo

44 institucions catalanes (35 centres de recerca, 8 universitats i l'AGAUR) han estat reconegudes amb el segell d'excel·lència europeu "HR Excellence in Research" atès que han demostrat un compromis institucional de millora contínua en l'estratègia europea de recursos humans per a investigadors per l'adopció dels principis de l'"European Charter for Researchers" i al "Code of Conduct" (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers", coneguts ambdós com "Charter&Code").

En el cas de l'AGAUR, les mesures de millora contínua s'han recollit en un Pla d'Acció basat en tres pilars: Desenvolupament de la Carrera Investigadora, Condicions de Treball i Reclutament. 

Els beneficiaris dels ajuts de l'AGAUR es comprometen, per tant, a vetllar per al compliment d'aquestes mesures mitjançant la signatura de la declaració responsable en l'acceptació dels ajuts. Informeu-vos!

L'AGAUR proporciona suport a l'investigador a través de la xarxa Euraxess Catalonia, on participen la major part de les unverisitats i centres de recerca de Catalunya. 

EURAXESS promou oportunitats per al desenvolupament professional dels investigadors, facilitant la mobilitat dels mateixos i els seus familiars. També ofereix serveis de suport personalitzats mitjançant els punts locals de contacte, pel que fa a temes de tràmits legals, acollida i contractació, tant per a investigadors com a estudiants. A més, vetlla per les condicions de treball del personal de recreca, alineant-les al marc europeu establert al "Charter&Code".