• Imprimeix

Dubtes que poden sorgir com a entitat

 

 

 

A qui afecta aquest sistema de presentació?

Convocatòries en les quals els beneficiaris són universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries, que no tinguin fons FEDER (que van per SIFECAT 1420) i sempre que s’estableixi a la convocatòria.

Si ja accedíem a BOGA per fer la priorització de la FI, podem seguir-ho fent?

Sí, però cal que la institució signi el conveni i us doni d’alta al BOGA amb el perfil de persona prioritzadora

Podem canviar les persones validadores i prioritzadores?

Sí, els perfils de validadores, prioritzadores i gestores poden ser canviats per la persona que té el perfil d’administradora a la vostra institució.

La que té el perfil d’administradora, per canviar-la o incloure’n més, cal enviar aquest formulari signat per la persona representant legal a través d’EACAT o d’un registre electrònic vàlid.

Què haig de fer per canviar de persona administradora?

Per canviar-la o incloure’n més, cal enviar aquest formulari signat per la persona representa legal per EACAT a un registre electrònic vàlid.

Pot haver-hi més d’una persona administradora?

Sí, però per donar-la d’alta cal enviar aquest formulari signat per la persona representant legal a través d’EACAT o d’un registre electrònic vàlid.

Què fa cada perfil?

Podeu consultar què fa cada perfil aquí. Cada convocatòria, en funció de les seves característiques, requereix uns perfils o uns altres.

És necessari que el representant legat entri a BOGA?

No, no cal que entri. Les persones amb perfil de validadores podran generar el document de confirmació de les sol·licituds que haurà de signar electrònicament amb el programa que faci servir habitualment.

Si la persona representant legal vol accedir al BOGA; com ho ha de fer?

La persona representant legal no té un perfil associat com a tal. En principi no cal que accedeixi al BOGA, ja que les persones validadores podran extreure el document de confirmació en pdf que serà el que signarà amb el programa que firmi habitualment. Amb tot, si hi vol entrar, només cal que se la doni d’alta amb el perfil de validadora i/o prioritzadora.

I si ens canvia la persona representant legal?

Poseu-vos en contacte amb l’AGAUR qualitat.agaur@gencat.cat i tramitarem el canvi.

Quina revisió hem de fer de les sol·licituds provisionals? Podem fer canvis?

Principalment s’ha de revisar que la sol·licitud provisional sigui realment de la vostra entitat. En el cas que detectar una errada en l’entitat d’adscripció, poseu-vos en contacte amb el personal de gestió de la convocatòria.

A més a més, atès que l’entitat és la beneficiària i responsable final de la sol·licitud, pot considerar que la sol·licitud provisional no s’adequa a la política científica de l’entitat o tenir algun altre motiu per rebutjar-la (en aquest cas cal motivar-ho). És el mateix que succeïa quan el personal investigador us presentava les sol·licituds en paper per signar o els documents d’acceptació.

En aquesta fase no es poden fer canvis en el contingut de les sol·licituds.

La persona investigadora/candidata sap que hem rebutjat la seva sol·licitud provisional?

Aquesta sol·licitud provisional apareixerà com a inadmesa per ”Incompliment de la base realtiva a la presentació de sol·licituds” quan es publiqui la resolució relativa a la inadmissió i desistiment de sol·licituds. Atès que la publicació d’aquesta resolució no és immediata i pot transcorre un temps, es recomana a l’entitat posar-se en contacte amb la persona que ha presentat la sol·licitud provisional per explicar-li els motius del rebuig de la sol·licitud.

Què hi consta al document de confirmació?

Hi consta els poders de la persona representant legal, les declaracions responsables i la relació de les sol·licituds provisionals acceptades i rebutjades per part de l’entitat. Aquest document és el que ha de signar electrònicament la persona representant legal de l’entitat.

Per on hem d’enviar el document de confirmació?

Si l’entitat és pública s’ha d’enviar a través del tràmit AGAUR - Trameses amb les universitats, els centres de recerca i altres organismes d’EACAT. Si no ho és, es pot enviar per altres registres electrònics vàlids. En qualsevol cas, cal enviar-ho en el termini establert a la convocatòria per considerar les sol·licituds presentades.

Què passa si som una entitat pública i no tenim accés a EACAT?

La normativa estableix que les entitats públiques s’han de relacionar a través d’EACAT. Per tant, cal que demaneu l’accés per poder-hi fer els tràmits corresponent. Podeu consultar més informació en aquest enllaç.

Si no enviem el document de confirmació de termini què passa?

Que totes les sol·licituds que hi constin quedaran fora de termini i per tant, no seguiran amb la tramitació del procediment de la subvenció.

Data d'actualització:  17.10.2018