• Imprimeix

Horizon Europe

Proposta pel Programa marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea pel període 2021-2027

Horizon Europe

La proposta de la Comissió Europea per a Horizon Europe compta amb un pressupost de 97.600 M€. El nou programa pretén ser una evolució del seu predecessor, Horizon 2020.

Els principals canvis es centraran en millores de disseny per optimitzar el seu impacte.

Continuarà impulsant l'excel·lència científica a través del Consell Europeu de Recerca i dels ajuts  i intercanvis Marie Skłodowska-Curie, però alhora hi introduirà els següents nous aspectes:

  • Creació del Consell Europeu de la Innovació (EIC): l'objectiu és ajudar la UE a esdevenir precursora en matèria d'innovació creadora de mercats. Es proposa crear una finestreta única per impulsar la comercialització de les innovacions i tecnologies més capdavanteres i amb més potencial i ajudar les empreses i als emprenedors en general.
  • Establiment de missions de recerca i innovació, que tinguin un valor afegit europeu, ambiciós i audaç per abordar qüestions que afecten la nostra vida diària. Les missions es dissenyaran en col·laboració amb els ciutadans, els interessats, el Parlament Europeu i els Estats Membres.
  • Màxim aprofitament del potencial innovador de la UE: es vol doblar el finançament adreçat als estats membres més endarrerits en qüestions de recerca i innovació; i potenciar la combinació del nou programa Horizon Europe amb els fons estructurals i amb els fons de cohesió.
  • Més transparència: el principi de «ciència oberta» serà el modus operandi del nou programa.
  • Impuls d'una nova generació de partenariats europeus i més col·laboració amb d'altres programes europeus: s’optimitzarà el nombre de partenariats i s’establiran vincles amb d'altres polítiques i programes de la UE, com ara el fons europeu de defensa, el programa «Europa digital» o el mecanisme «Connectar Europa».
  • Simplificació: normes de participació més senzilles per reduir la carrega administrativa entre els beneficiaris i la CE.

Els termes co-creació, ciutadania i impacte tindran un gran protagonisme.

Horizon Europea s’estructurarà al voltant de tres pilars:  pillar

Contribueix al nou posicionament

A partir de la publicació del document de proposta (juny 2018), s’inicia el procés de negociació oficial tant pel que fa al pressupost com al contingut del programa. La proposta actual inclou la filosofia, objectius i estructura general d’Horizon Europe però cal integrar els aspectes concrets del nou programa: quines seran les missions, els instruments i línies d’actuació de l’EIC, regles de participació simplificades, etc. Es preveu l’aprovació final del document pel primer semestre del 2019.

La Generalitat de Catalunya està realitzant una resposta a la proposta sobre Horizon Europe, reglament i decisió publicades pel Parlament Europeu i el Consell el passat 07/06/18.

Aquest nou posicionament de la Generalitat representa un pas endavant en concreció al ja presentat el passat 31/01/18 a la CE.

 

Segueix a twitter: #HorizonEU

Data d'actualització:  30.10.2018