• Imprimeix

Estratègia de Recursos Humans

Pla d’acció del finançament de Recursos Humans de l'AGAUR

HR

L'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) té com a objectiu gestionar de manera eficient ajuts per a estudiants i a la recerca, així com altres programes i accions per promoure l'educació universitària i l'excel·lència en la recerca a Catalunya. L'any 2012, l'AGAUR va obtenir la certificació de qualitat ISO 9001:2008 per la gestió d’ajuts.

L'Agència dóna suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en política d’universitats i recerca, basada en la competitivitat en R+D i l'excel·lència, mitjançant el finançament de persones i capacitats.

La xarxa Euraxess a Catalunya coordina més de 50 institucions de recerca que actuen com a punts d'assessorament per als investigadors sobre qüestions jurídiques i pràctiques relacionades amb la seva estada o residencia a Catalunya, incloent també informació sobre les oportunitats per al seu desenvolupament professional i accés a fonts de finançament.

Objectius del finançament de Recursos Humans de l'AGAUR

 • Ser eficient en la gestió de subvencions i beques, amb un procés obert, independent i rigorós d'avaluació.
 • Donar suport al desenvolupament professional dels investigadors amb un enfocament d'excel·lència i d’internacionalització.
 • Atraure investigadors líders a nivell mundial i promoure la incorporació d’estudiants de doctorat, ampliant oportunitats en el sector empresarial.
 • Millorar la qualitat de la formació de personal investigador postdoctoral, permetent als investigadors desenvolupar les seves carreres de recerca en un nivell avançat i més independent.

L’AGAUR va acollir als principis de la Carta Europea de l’investigador i el Codi de Conducta de contractació d’investigadors (C&C) al desembre de 2011.

L’AGAUR ha desenvolupat l'Estratègia Europea de Recursos Humans per als investigadors (HRS4R). Les mesures han estat recollides en un Pla d'Acció, que s'estructura en tres pilars:

 • Desenvolupament de la carrera
 • Condicions de treball
 • Reclutament

 

L'AGAUR va ser reconeguda per la CE  amb l'acreditació "HR Excellence in Research" al 2014. L'Estratègia de RRHH s'ha incorporat com un objectiu específic de compliment dins de la política interna, com a requisit de la ISO, en millores en el procés de gestió de les subvencions i mesures per al desenvolupament professional de l'investigador que s'apliquen a les corresponents convocatòries de RRHH.

Els beneficiaris dels ajuts de l'AGAUR es comprometen a alinear-se amb les mesures del pla d'acció de HRS4R de l'AGAUR mitjançant l'acceptació de la declaració responsable.

Les principals mesures impulsades a través del Pla d'Acció s’adrecen a:

 • Reforçar la gestió de les subvencions de recursos humans de l'AGAUR i el reconeixement dels ajuts.
 • Enfortir el desenvolupament professional dels investigadors i garantint-los-hi el millor ambient de treball.
 • El compromís de les institucions d'acollida dels beneficiaris a Catalunya per assegurar l’acompliment dels principis de la C&C.

Compromisos dels ajuts AGAUR

L’AGAUR es compromet a alinear-se amb les mesures europees de l’HRS4R, tot promovent que les entitats beneficiàries dels ajuts garanteixin l’excel·lència en la investigació, un entorn atractiu institucional i un marc d’actuacions de suport al desenvolupament professional del personal investigador vers:

 • Opcions de recerca interdisciplinàries
 • la creació de xarxes i relacions internacionals
 • compliment de mesures de l’estratègia europea de HRS4R de la seva institució.
 • garantir mesures d’Open, Transparent and Merit-based Recruitment (OTM-R).
 • promoure la Recerca Responsable i Innovadora (RRI).
 • l’accés obert a publicacions i polítiques de gestió de dades.
 • habilitats transferibles:
  • fomentar competències interculturals i transferibles com poden ser el lideratge, la gestió de la recerca i l’emprenedoria.
  • prioritzar formació que permeti accedir a la indústria i altres sectors d'ocupació.             
  • crear bones pràctiques en matèria de mentoratge i proveir als investigadors sènior (R4) d’instruments per a formar als  investigadors en les primeres etapes de formació (R1 i R2).
Data d'actualització:  02.05.2017