• Imprimeix

Dubtes que poden sorgir com a persona investigadora o candidata

 

 

Què haig de fer si sóc Investigador/a, vull presentar-me a un ajut que té aquest sistema de presentació i veig que l’entitat a la qual treballo no té firmat el conveni?

Posa’t en contacte amb el personal de l’administració de la teva institució per explicar els passos a seguir. Si tenen dubtes, estem a la seva disposició a través del correu qualitat.agaur@gencat.cat

Com sé si la meva entitat ja té el conveni signat?

Comprova la llista d’entitats que té el conveni signat aquí

Un cop enviada la sol·licitud provisional a través de Tràmits gencat, haig de fer alguna cosa?

No. L’entitat accedirà a l’aplicatiu BOGA, on trobarà la relació de totes les sol·licituds provisionals que s’han presentat de seva l’entitat per seguir amb la tramitació corresponent.

Haig de signar la sol·licitud o l’ha de signar un representant legal?

La sol·licitud provisional no cal signar-la, ni fer-la signar pel representant legal. La signatura del representant legal es farà en el segon termini establert a la convocatòria, a través de la presentació del document de confirmació de presentació de sol·licituds. Aquest pas l’ha de fer l’entitat, no l’investigador/a o candidat/a.

Haig d’enviar alguna cosa en paper?

No, el tràmit és telemàtic.

Què haig de fer si m’he equivocat en alguna cosa de la sol·licitud provisional?

Si encara és obert el termini de presentació de sol·licituds provisional, presenteu-ne una altra a través de tràmits gencat. En cas de presentar-ne diverses, es tramitarà l’última presentada.

Com sabré si m’han rebutjat o acceptat la sol·licitud per part de la meva entitat?

La relació de sol·licituds provisionals rebutjades es farà pública a la resolució d’inadmesos.

Per què l’entitat pot rebutjar la meva sol·licitud?

Atès que l’entitat és la beneficiària, aquesta és la responsable final de la sol·licitud. Per tant, es pot donar el cas que hi hagi alguna errada en el centre d’adscripció i s’hagi de corregir o bé, que l’entitat consideri que no  vol presentar aquella sol·licitud amb les característiques que té. És el mateix que podia passar quan presentàveu el formulari de sol·licitud o el document d’acceptació en paper per signar.

Puc reclamar si la sol·licitud ha estat rebutjada per part de la meva entitat?

La mateixa resolució d’inadmeses especificarà la tipologia de recursos que es poden interposar i el termini que hi ha per fer-ho.

Què passa si l’entitat no presenta el document de confirmació amb la meva sol·licitud provisional?

L’entitat ha de presentar el document de confirmació a un registre electrònic vàlid dins del termini perquè estigui admesa a tràmit. D’altra manera les sol·licituds estaran fora de termini.

Data d'actualització:  17.10.2018