• Imprimeix

Com sol·licitar finançament per els meus estudis

PROGRAMA FINAN (Préstec AGAUR)

Va adreçat als estudiants de primer i segon cicle, grau, màster, postgrau o doctorat, d’aquells centres docents/universitats adherits/des al conveni amb l’AGAUR.

Les universitats i centres docents adherits al conveni, a banda de les modalitats de pagament pròpies, en el formulari de matrícula,  ofereixen aquest finançament de la matrícula que apareix com a  “Préstec AGAUR”. En aquest moment també s’escull amb quina entitat financera es contractarà el préstec (Banc Sabadell o Caixa d’Enginyers).

El finançament que t'ofereix aquest programa consta de dues parts: 

  1. D'un període que va des del moment de la matrícula fins a la formalització del préstec amb l’entitat financera triada, el qual permet estalviar a fi d’afrontar amb més facilitat les quotes mensuals que puguin resultar del préstec.
  2. L'altra part aniria des del moment de la formalització (signatura/contractació) del préstec amb l’entitat financera seleccionada fins a la total devolució del préstec. Aquest  consta d’una primera quota amb les despeses de gestió (14 o 24 euros en funció de si la matrícula es semestral o anual) i garanteix 3 quotes en matrícules semestrals i 6 quotes en matrícules anuals per a la devolució del préstec.

Exemple: un estudiant que es matriculi al juliol d’uns estudis semestrals i que no formalitzi (signi) el préstec amb l’entitat financera fins a l’octubre per a una matrícula de 1.800,00 euros disposa dels mesos de juliol, agost, setembre i octubre per estalviar els imports que pugui; a partir d’octubre, un cop signat el préstec, hi haurà una primera quota de 14,00 euros i tindrà garantides com a mínim 3 quotes de 600,00 euros  (exemple: 1.800,00/3=600,00)

Una vegada la universitat/centre docent tanca el període de modificació de les matrícules transfereix les sol·licituds a les entitats financeres i aquestes contacten amb els estudiants per concloure les contractacions.

 

Per més informació podeu contactar-nos mitjançant l'adreça de correu finan.agaur@gencat.cat

 

PROGRAMA PREPOST

Va adreçat als estudiants universitaris per estudis de màster, postgrau o doctorat.

Actualment aquest programa només disposa de conveni amb Caixa d’Enginyers.

Una vegada revisada la informació ó i condicions d’aquest finançament disponible en aquest web, es recomanaria contactar amb l’entitat per realitzar l’estudi de viabilitat, que podria variar en funció de l’import sol·licitat i el període d’amortització.

 

Per més informació podeu contactar-nos mitjançant l'adreça de correu prestecs.agaur@gencat.cat

Data d'actualització:  13.06.2018