• Imprimeix

Ajuts per a xarxes d’R+D+I

FEDER_CAT

Passos a seguir:

1. Veure la Guia de presentació de sol·licituds dels ajuts per a Xarxes d’R+D+I.

2. Crear una operació (sol·licitud) a l’aplicació SIFECAT1420 (veure apartat II. APLICACIÓ SIFECAT1420 de la Guia de presentació de sol·licituds). Un cop completat els camps seleccioneu “Alta” i SIFECAT1420 assignarà un Codi d’operació per a la vostra sol·licitud.

3. Emplenar els Formularis AGAUR a) i b) i altra documentació requerida c) i d) per convocatòria. Enviar tota la documentació telemàticament seguint les instruccions dels propis formularis:

  1. Document Identificatiu del projecte. Haureu d’incloure el Codi Operació que us hagi assignat l’Aplicació SIFECAT1420 per a la vostra sol·licitud, emplenar la resta dels camps i adjuntar el document Annex de la memòria detallada del projecte degudament emplenat (aquest Document Identificatiu conté el sistema d’enviament telemàtic).
  2. Document Annex amb la memòria detallada del projecte. Emplenar, desar i adjuntar l’arxiu en format PDF al Document Identificatiu del projecte.
  3. Esborrany de l’acord de col·laboració. Haureu d’adjuntar l’arxiu en format PDF al Document Identificatiu del projecte.
  4. Addicionalment, les Xarxes d’R+D+I que tenen el seu origen en una de les xarxes de referència d’R+D+I de la Generalitat de Catalunya hauran d’adjuntar un document on quedi suficientment argumentat que:
    • La xarxa d’R+D+I prové d’una xarxa creada pel Decret 314/2006, de 25 de juliol, DOGC 4685 i les resolucions EDU/3947/2006, EDU/3948/2006 i EDU/394/2006, de 17 de novembre.
    • L’entitat coordinadora de la Xarxa d’R+D+I és la mateixa que la de la xarxa de la qual evoluciona.
    • El programa de valorització i transferència objecte d’aquest ajut s’està desenvolupant des de l’1 de gener de 2018.

4. Després de l'enviament telemàtic, el document identificatiu confirma la correcta recepció de la informació i genera un justificant i un codi de barres de manera automàtica. Aquest document s'ha de guardar i adjuntar a la pestanya "Documentació" de l'aplicatiu SIFECAT1420.

5. Presentar l’operació/Xarxa (sol·licitud) a l’aplicació SIFECAT1420. Un cop estigui introduïda i adjuntada tota la informació requerida dins de l’operació creada, el representant legal de l’entitat sol·licitant haurà de presentar i signar electrònicament la sol·licitud mitjançant una certificació electrònica (veure apartat “IV. PRESENTACIÓ SOL·LICITUD” de la Guia de presentació de sol·licituds d’ajuts de Xarxes d’R+D+I).

Un cop presentada la sol·licitud a través del SIFECAT1420, no es podrà modificar cap dada ni adjuntar cap document.