• Imprimeix

Programa Indústria del Coneixement

FEDER_IdC

El programa Indústria del Coneixement, impulsat des de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, vol afavorir la creació i la consolidació d’un ecosistema empresarial nou, d’alt valor afegit i intensiu en coneixement, basat en els resultats provinents dels diferents centres de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació, a fi i efecte d’aconseguir la generació de llocs de treball d’alta qualificació i una millora significativa de les activitats innovadores que han d’actuar com a motor de l’economia catalana en els propers anys.

 Aquest programa forma part de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que promou l’R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu. La RIS3CAT preveu la valorització del coneixement i la transferència innovadora com un dels instruments bàsics per aconseguir aquest objectiu.

 Els ajuts d’Indústria del Coneixement corresponen a l’objectiu específic 1.2.2, “Transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres d’investigació”, i corresponen a un instrument de suport a la valorització i la transferència innovadora recollit en el Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020.

L'actuació MERCAT combina un préstec participatiu atorgat per Instruments Financers per a Empreses Innovadores (IFEM) i un ajut en forma de garantia atorgada per la SUR amb l’objectiu de promocionar la creació de noves empreses tecnològicament innovadores que introdueixin al mercat nous productes o processos que es deriven del coneixement generat a les universitats i els centres de recerca i, així, ajudar-les a superar les fases inicials de creixement i consolidació fins a arribar al grau de maduresa suficient que els permeti accedir als mercats financers per continuar el desenvolupament del seu projecte empresarial.

Data d'actualització:  07.05.2018