• Imprimeix

Ajuts a la mobilitat internacional

Els ajuts a la mobilitat internacional (MOBINT) s’adrecen als estudiants de les universitats de Catalunya que participen en programes de mobilitat internacional.

Aquests ajuts tenen per objecte contribuir al finançament de les despeses associades a la realització d’estades per estudis en altres països.

La convocatòria d’ajuts MOBINT estableix tres modalitats d’ajuts.

Modalitat A: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa Erasmus+ (Erasmus), adreçada a l’estudiantat de les universitats de Catalunya. Aquesta modalitat està reservada als països que participen en el programa.

Modalitat B: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc dels programes de mobilitat internacional, adreçada a l’estudiantat de les universitats de Catalunya.

Modalitat C: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres de les universitats de Catalunya.

 

Per a poder sol·licitar aquests ajuts cal:

Per a les modalitats A i B:

  • Acreditar que s’ha obtingut plaça en un programa de mobilitat internacional.
  • Tenir 60 crèdits aprovats.
  • Tenir una nota mitjana mínima de 5,70 per a la branca de coneixement d’enginyeria i arquitectura o 6,30 per a la resta de branques de coneixement.
  • Acreditar un nivell B2 d’una tercera llengua del sistema educatiu de Catalunya.

Per a la modalitat C:

  • Acreditar que s’ha obtingut plaça en un programa de mobilitat internacional.
  • Tenir 60 crèdits aprovats.
  • Acreditar un nivell B2 d’una tercera llengua del sistema educatiu de Catalunya.

 

Si esteu interessats en realitzar una estada acadèmica amb reconeixement acadèmic, en una universitat d’un altre país, podeu adreçar-vos a les oficines de relacions internacionals de les universitats catalanes per tal d’ informar-vos sobre tot allò relacionat amb l’estada acadèmica en la universitat estrangera a on vulgueu fer l’estada.

 

Data d'actualització:  31.05.2018