• Imprimeix

Subvencions per a treballs de recerca sobre Administració pública (EAPC)

7389 - Subvencions per a treballs recerca sobre Administració pública (EAPC) Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública agaur

L'objecte d'aquestes subvencions és la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l'àmbit de la gestió pública, el dret públic, l'organització administrativa, l'economia del sector públic i la funció pública, que permetin l'aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l'eficiència en la gestió dels serveis públics, i amb l'objectiu d'impulsar el coneixement empíric sobre les administracions públiques: processos, estructures, interaccions, i resultats; i el coneixement comparat: èxits, fracassos, propostes i debats.

Llegiu-ne més

Publicada la resolució de la subvenció al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/)

Contacte: Neus Sallés (nsalles@gencat.cat) Telèfon: 93 268 87 95

  • A les universitats del sistema universitari català, públiques o privades, i els centres que hi són adscrits.
  • Als centres públics i privats de Catalunya, sense finalitats de lucre, que puguin acreditar una activitat continuada de recerca.
Què necessiteu fer?

Data actualització 11.12.2018