• Imprimeix

Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2017)

4365 - Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent Departament d'Empresa i Coneixement agaur

Es premien els treballs de recerca, realitzats durant el curs 2016-2017 per alumnes de 3er i 4rt d’ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà i superior.

 

Els PRJ 2017 premiaran un total de 75 treballs de recerca amb 750€ per treball. Els treballs poden ser de qualsevol temàtica, si bé dels 75 premis, n’hi ha 5 premis a treballs de temàtica especialitzada i que l’AGAUR atorga en col·laboració a altres institucions:

 

-Premi Reginó: al millor treball de recerca sobre les dones i les seves aportacions a la societat i també el centre d’ensenyament secundari que s’hagi distingit per impulsar l’interès en aquesta temàtica, iniciativa premi que s’atorga conjuntament amb l’Institut Català de les Dones (ICD)

 

-Premi INEFC: al millor treball que amb l'objectiu de fomentar l'interès per la recerca en temes relacionats amb les ciències de l'activitat física i l'esport, que reconeixerà el millor treball de recerca en aquest àmbit. Per això, els treballs que temàticament tractin qüestions relacionades amb aspectes socials, educatius, de rendiment i de salut dins de l'àmbit de l'activitat física i de l'esport, i els referits a les implicacions amb el benestar general de la població o altres temes associats, i que puguin ser tractats en els treballs de recerca d'alumnes d'ensenyament secundari, podran optar al premi atorgat per l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC).

 

-Premi ICIP Alfons Banda: per primer cop enguany i amb l'objectiu de reconèixer un total de dos treballs de recerca que promoguin l'anàlisi i l'obtenció de resultats en el camp teòric de la construcció d'una cultura de pau o l'aplicació pràctica de la gestió no violenta dels conflictes, i que podran optar al premi atorgat per l'Institut Català Internacional per la Pau.

 

-Premi Ramon Muntaner: també per primer cop enguany amb l'objectiu de reconèixer el millor treball en ciències humanes, socials o naturals que plantegi una proposta d'aplicabilitat en l'àmbit de l'educació, de la promoció turística o del territori, de la conservació i la gestió del patrimoni o en qualsevol altre i que proposi algun element o recurs que pugui contribuir al desenvolupament local i que podran optar al premi atorgat per l'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana. Es valorarà especialment que el treball s'hagi fet en col·laboració amb un centre o institut d'estudis de recerca local o comarcal.

 

També es recompensa dintre del premis PRJ 2017 la tasca dels centres d'educació secundària per fomentar la participació dels tutors i tutores i alumnes en aquesta convocatòria i s’atorgaran 11 premis a centres de 2.500€ per centre, 1 del quals al centre que s’hagi distingit per impulsar l’interès per la recerca sobre les dones i les seves aportacions a la societat.

Llegiu-ne més

Contacte: Elvira Reche (elvira.reche@gencat.cat) Telèfon: 93.269.07.78

Termini de presentació de sol·licituds: des del 17/05/2017 fins el  28/09/2017

Què necessiteu fer?

Data actualització 31.10.2017