• Imprimeix

Beques i ajuts pluriennals a projectes de recerca en l'àmbit de l’organització territorial del poder

7952 - Beques i ajuts pluriennals a projectes de recerca en l'àmbit de l’organització territorial del poder Departament de la Presidència agaur

S'estableixen cinc modalitats: quatre modalitats de beques individuals (a persones físiques) i una modalitat d’ajuts a la recerca universitària (a persones jurídiques):

  • Modalitat 1: beques individuals que tenen per objecte finançar estades de recerca a l'estranger a personal investigador (funcionari, contractat, doctorant) de les universitats públiques del sistema universitari català, centres de recerca a Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Modalitat 2: beques individuals per a personal investigador d’universitats o de centres de recerca a l’estranger adreçades a finançar estades de recerca a les universitats del sistema universitari català i a centres de recerca a Catalunya.
  • Modalitat 3: beques individuals per realitzar treballs de recerca adreçades a personal funcionari o contractat d’universitats públiques de Catalunya i de la resta de l’Estat, de la Universitat Oberta de Catalunya i de centres de recerca a Catalunya i a la resta de l’Estat.
  • Modalitat 4: beques individuals de foment a la finalització de tesis doctorals per a doctorands d’universitats públiques del sistema universitari català i de la resta de l’Estat.
  • Modalitat 5: ajuts a projectes de recerca d’universitats públiques del sistema universitari català i centres de recerca a Catalunya que s’han de dur a terme per equips de recerca que poden estar constituïts per personal investigador d’universitats i centres de recerca de Catalunya, de la resta de l’Estat i de l’estranger.
Llegiu-ne més

Termini de sol·licituds: del 4 de desembre de 2018 al 4 de febrer de 2019.

  • Modalitat 1: Personal investigador (funcionari, contractat, doctorant) de les universitats públiques del sistema universitari català i centres de recerca a Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Modalitat 2: Personal investigador d’universitats o de centres de recerca a l’estranger.
  • Modalitat 3: Personal funcionari o contractat d’universitats públiques de Catalunya i de la resta de l’Estat, de la Universitat Oberta de Catalunya i de centres de recerca a Catalunya i a la resta de l’Estat.
  • Modalitat 4: Doctorands d’universitats públiques del sistema universitari català i de la resta de l’Estat.
  • Modalitat 5: Universitats públiques del sistema universitari català i centres de recerca a Catalunya que s’han de dur a terme per equips de recerca que poden estar constituïts per personal investigador d’universitats i centres de recerca de Catalunya, de la resta de l’Estat i de l’estranger.

Data actualització 03.11.2017