• Imprimeix
Ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu (ESTIU)

Sol.licitar l'ajut

Sol.licitar l'ajut 10102 - Ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu (ESTIU) Departament d'Empresa i Coneixement

El termini de presentació de sol.licituds és del 10 al el 31 de juliol de 2017.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  1. Matrícula universitària del curs 2016-2017, o del curs 2017-2018 per als estudiants que inician estudis universitaris.
  2. Matrícula de la Universitat Catalana d’Estiu, conformada por la UCE del año 2017.

Los requisitos son:

  1. Estar matriculat o matriculada el curso 2016-2017 en una universitat del sistema universitari català o de la Xarxa Vives d'Universitats o iniciar els estudis el curs 2017-2018 i haver tramitat ja la matrícula.
  2. Tenir entre 18 i 30 anys en el moment de presentació de la sol.licitud.
  3. Matricular-se, pwr a tota l'edició, a la Universitat Catalana d’Estiu 2017 (matrícula completa).

No hi ha taxes associades per aquest tràmit.

L'import de l'ajut és del 75% del preu de la matrícula i del 75% de les despeses de l'estada, per a tota l'edició, a la Universitat Catalana d'Estiu.
El preu de l'estada inclou la pernoctació a l'establiment que prevegi la convocatòria en el règim que s'hi prevegi.
En el supòsit que l'import de les ajudes sol·licitades superi l'import previst per la convocatòria, s'adjudicaran les ajudes per ordre de presentació de sol·licituds.