• Imprimeix

Ajuts per a la prova CLUC, per a proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes o per a l’obtenció de certificats de les EOI durant el curs 2017-2018 i per a l’obtenció del nivell B2 (LINB2-A 2017)

20040 - Ajuts per a la prova CLUC, per a proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes o per a l’obtenció de certificats de les EOI durant el curs 2017-2018 i per a l’obtenció del nivell B2 (LINB2-A 2017) Departament d'Empresa i Coneixement agaur

Concedir ajuts per sufragar les despeses de la matrícula per a la prova d’acreditació als estudiants que hagin començat, per primera vegada estudis universitaris de grau, a partir del curs 2014-2015, i que hagin fet la prova comuna de llengües que duen a terme les universitats catalanes (CLUC), les proves pròpies d’idiomes de les universitats catalanes que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites) o les proves per a l’obtenció dels certificats de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya durant el curs que prevegi la convocatòria i que acreditin, per mitjà d’aquestes proves, l’obtenció del nivell B2 en el coneixement d’una tercera llengua del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià), d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Llegiu-ne més

Contacte: Blanca Riu (estudiants.agaur@gencat.cat)

Termini: del 5 d'abril i fins al 30 de setembre de 2018

Estudiants que hagin començat per primera vegada, a partir del curs 2014-2015, estudis de grau en una universitat catalana o haver començat estudis de grau en una universitat de fora de Catalunya i, posteriorment, haver obtingut un trasllat de l’expedient a una universitat catalana i haver prosseguit els estudis de grau en aquesta universitat.

 

Estudiants que estiguin matriculats en una universitat catalana durant el curs 2016-2017 en estudis de grau.

Què necessiteu fer?

Data actualització 25.01.2018