• Imprimeix

Ajuts per a la matrícula universitària d’estudiants de doble grau d’educació infantil i primària d’una universitat pública (BEIP 2017)

11136 - Ajuts per a la matrícula universitària d’estudiants de doble grau d’educació infantil i primària d’una universitat pública (BEIP 2017) Departament d'Empresa i Coneixement agaur

Minoració del 100% del preu de la matrícula universitària dels crèdits matriculats per primera vegada per estudiants que cursen el doble grau en educació infantil i primària en una universitat pública catalana el curs acadèmic 2017-2018.

Es concediran un màxim de 110 sol·licituds, 100 d’estudiants provinents de les vies d’accés 0 i 7 en la fase general de les proves d'avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) i 10 d’estudiants provinents de les vies d’accés 4 i 8 de cicles formatius de grau superior (CFGS). En aquest últim cas el criteri de selecció serà la nota mitjana acreditada per cada estudiant d’acord amb el que preveu la base 2.

Llegiu-ne més

Contacte: Roser Pinto (roserpinto@gencat.cat)

El termini de presentació de sol·licituds és del 13 al 30 d’octubre del 2017.

Es poden beneficiar d’aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits de la convocatòria.
Han d'estar matriculats de primer curs dels crèdits per primera vegada del doble grau en educació infantil i primària impartit el curs 2017-2018 en un centre propi d’una universitat pública de Catalunya i tenir una nota d’accés a la universitat igual o superior a 8 a la fase general en les proves de les PAU per a estudiants de les vies 0 i 7 de les PAU, o tenir qualificacions mitjanes dels estudis de cicles formatius de grau superior iguals o superiors a 9 per als procedents de les vies d’accés 4 i 8 de CFGS.                   

Què necessiteu fer?

Data actualització 17.01.2018