• Imprimeix

Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2016)

20806 - Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2016) Departament d'Empresa i Coneixement agaur

L'objecte de la convocatòria Beatriu de Pinós és atorgar 60 ajuts individuals per a la contractació i incorporació de personal investigador postdoctoral en el sistema de ciència i tecnologia català.

Totes les universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries situades a Catalunya es poden beneficiar d'aquest ajut. Els centres tecnològics, centres de suport a l'activitat tecnològica i els centres de difusió tecnològica estan exclosos d'aquesta convocatòria.

Llegiu-ne més

Contacte: Dolors Grillo (dolors.grillo@gencat.cat) Telèfon: 93.269.12.13

Termini de presentació de sol·licituds: des del 18/10/2016 a l'01/12/2016 (tancat)

Requisits:

Les persones candidates han de complir els requisits següents:

a) Haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2014 (el període d’obtenció del títol de doctorat pot ser de l’1 de gener de 2007 al 31 de desembre de 2014 si es justifica qualsevol d’aquests supòsits: haver gaudit d’un període de baixa per maternitat o paternitat; haver tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial; haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos).

b) Tenir, en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora, un mínim de dos anys d’experiència postdoctoral fora de l’Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d’estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos anys.

c) No haver residit o treballat a l’Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Què necessiteu fer?

Data actualització 07.11.2017