• Imprimeix

Ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2016. Modalitat B. Ajuts Producte

11447 - Ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2016. Modalitat B. Ajuts Producte Departament d'Empresa i Coneixement agaur

Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya 

L’objecte d’aquestes bases és finançar projectes destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generats per equips de recerca de Catalunya.

Els projectes objecte d’aquestes bases han de correspondre a la fase de prova de concepte segons l’escala de maduresa tecnològica[1] i han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l’assoliment d’una prova de concepte, en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d’altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament.

 

[1] Les fases de prova de concepte corresponen a les fases 3 fins a 7 de l’escala de maduresa tecnològica, technology readiness level (TRL), segons el document inclòs al programa de treball de la Comissió Europea Horitzó 2020 [Decisió C (2014) 4995, de 22 de juliol 2014]: <http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf>.

 

Llegiu-ne més

FEDER_CAT

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 d'octubre de 2016 fins al 21 de novembre de 2016  (ambdós inclosos)

Contacte: Sira Rodrigo (sira.rodrigo@gencat.cat)
              Juan Antonio Bermejo (juan.antonio.bermejo@gencat.cat)

Es poden beneficiar d’aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya, on han de dur a terme tota o part de l’activitat de recerca.

Els projectes objecte d’aquests ajuts poden ser de caràcter individual o col·laboratiu, en funció de si hi participa una o més institucions. En tot cas, el pagament es fa sempre a la institució a la qual pertany el responsable de la sol·licitud. La relació entre els participants en un projecte col·laboratiu s’ha de formalitzar mitjançant un conveni signat entre les parts.

Les entitats han de ser propietàries o copropietàries dels resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquests ajuts. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l’entitat sol·licitant.

Què necessiteu fer?

Data actualització 25.01.2018