• Imprimeix

Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (RELIG)

11269 - Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (RELIG) Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge agaur

Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en aquest àmbit.

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 18.000 euros. L’import per ajut és d’entre 6.000 i 9.000 euros.

Llegiu-ne més

Termini de presentació de sol·licituds: del 28 d’agost al 19 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Contacte: Neus Sallés (nsalles@gencat.cat) Telèfon: 93 268 87 95

A les universitats que formen part del sistema universitari català, els centres de recerca amb seu social a Catalunya dependents o participats majoritàriament per una administració pública i les entitats privades amb seu social a Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals.

Què necessiteu fer?

Data actualització 29.05.2018