• Imprimeix

Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa 2017

11269 - Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (RELIG) 2017 Departament de Justícia agaur

Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en aquest àmbit.

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 18.000 euros. L’import per ajut és d’entre 6.000 i 9.000 euros.

Llegiu-ne més

El dia 19 de juliol de 2018 s'ha publicat a l’e-Tauler la Resolució de concessió d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa per a l’any 2017.
Contacte: Neus Sallés (nsalles@gencat.cat) Telèfon: 93 268 87 95

A les universitats que formen part del sistema universitari català, els centres de recerca amb seu social a Catalunya dependents o participats majoritàriament per una administració pública i les entitats privades amb seu social a Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals.

Què necessiteu fer?

Data actualització 20.07.2018