• Imprimeix

Ajuts a les universitats catalanes per garantir la igualtat d'oportunitats de l'estudiantat amb discapacitat (UNIDISCAT 2018)

7000 - Ajuts a les universitats catalanes per garantir la igualtat d'oportunitats de l’estudiantat amb discapacitat (UNIDISCAT 2018) Departament d'Empresa i Coneixement agaur

Són ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials, ajuts tècnics i suport o assistència personal adreçats a garantir la igualtat d'oportunitats dels alumnes amb discapacitat.  

Llegiu-ne més

Contacte: Roser Pinto (roserpinto@gencat.cat)

El termini per presentar la sol·licitud és d'un mes des de l'endemà de la publicació de la conocatòria al DOGC i finalitzarà a les 14h hora local del darrer dia del termini indicat.

Què necessiteu fer?

Data actualització 14.12.2017