• Imprimeix

Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs 2017-2018 (MOBINT 2017)

5440 - Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs 2017-2018 (MOBINT 2017) Departament d'Empresa i Coneixement agaur

Són ajuts a l'estudiantat de les universitats catalanes que hagin estat seleccionats o seleccionades per a una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d’estudis en altres països.
S’estableixen dues modalitats d’ajuts i un ajut complementari:

  • Modalitat A: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa ERASMUS, adreçada als estudiants i a les estudiantes de les universitats catalanes. Aquesta modalitat està reservada als països del programa
  • Modalitat B: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc dels programes de mobilitat internacional, adreçada als estudiants i a les estudiantes de les universitats catalanes.
  • Ajut complementari: En el marc de les relacions bilaterals en l’àmbit de L’Euroregió Pirineus Mediterrània , s’ha previst atorgar un ajut complementari per al foment i la promoció de la mobilitat adreçat a l’estudiantat de les universitats catalanes que cursi estudis en universitats de la regió francesa de l’Occitània.   
Llegiu-ne més

Contacte: Blanca Riu (estudiants.agaur@gencat.cat)

El termini de presentació de sol·licituds va des del dia 22 de juliol i fins al dia 15 de setembre de 2017.

Com a novetat per a la convocatòria MOBINT 2017

Requisit

És imprescindible acreditar un nivell B2  d'una de les terceres llengües establertes en el sistema universitari de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià)

En el cas que la llengua o les llengües de docència en què s’imparteixen els estudis no coincideixin amb la que l’estudiant ha acreditat, entre les descrites en el paràgraf anterior, a més, l’estudiant haurà d’acreditar un nivell B2 d’aquesta llengua de docència, excepte que la llengua de docència sigui una de les oficials de Catalunya.

Mèrit

Es valoren els nivells C1 i C2 de coneixement de la llengua . Excepcionalment, es valorarà també el nivell B2 o superior, si l’estudiant aporta l’acreditació del coneixement d’una llengua diferent de la que ja ha acreditat com a requisit.

Ajut EUROREGIÓ

En el marc de les relacions bilaterals en l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, s’ha previst atorgar un ajut complementari per al foment i la promoció de la mobilitat adreçat a l’estudiantat de les universitats catalanes que cursi estudis en universitats de la regió francesa de l’Occitània. Aquest ajut consisteix en un pagament únic que s’afegirà automàticament, si és el cas, als altres ajuts que l’estudiantat pugui percebre en el marc dels programes de mobilitat que preveuen aquestes bases reguladores (modalitat A i modalitat B) i sempre que compleixi els requisits que s’hi preveuen.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 20.11.2017