• Imprimeix
Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2018-2019

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 20563 - Acreditació económica MATRC i Beca EQUITAT per al curs acadèmic 2018-2019 Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Recordeu sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri  un cop s'obri el termini de presentació de sol·licituds (els anys anteriors es va publicar durant el mes d'agost).

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 de juliol al 15 d'octubre 2018.

Requisits comuns

  1. Complir els requisits de renda i patrimoni familiar descrits a l'apartat IV de la convocatòria.

Requisits específics EQUITAT

  1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents permanents o acreditar ser treballadors per compte propi o d'altri.

En el cas d'estudiants no comunitaris, s'aplica el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Els requisits s'han de complir a data 31 de desembre de 2017.

  1. Queden excloses d’aquest procediment les persones que vulguin cursar uns estudis de grau i estiguin en possessió d’alguna titulació universitària oficial del mateix o superior nivell o compleixin els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l’hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.
  2. Queden excloses d’aquest procediment les persones que vulguin cursar uns estudis de màster habilitant i estiguin  en possessió d’alguna titulació universitària oficial del mateix o superior nivell o compleixin els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l’hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Procediment MATRC

L’obtenció de l’acreditació no comporta el dret a la beca de caràcter general que convoqui el Ministeri, que quedarà condicionada a la seva sol·licitud i al compliment del que prevegi la convocatòria corresponent. Això inclou la revisió novament del compliment dels requisits econòmics.

Les universitats podran tenir en compte la resta de requisits previstos a la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri, a l’hora de formalitzar la matrícula sense el pagament dels preus públics dels serveis acadèmics corresponents. Així mateix, la universitat també podrà tenir en compte el seu calendari i requisits de matriculació i/o normativa interna per a donar validesa a l’acreditació.

Procediment EQUITAT

L'acreditació del tram de renda familiar informarà a l'estudiant del tram de renda (d'1 a 6) que li correspon.