• Imprimeix
Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2018-2019

Acreditació econòmica per a formalitzar la matrícula com a becari/ària condicional per al curs 2017-2018 (MATRC 2017)

ACRÒNIM: MATRC

Inici termini: 16/06/2017

Final termini: 16/10/2017

Més informació: beques.agaur@gencat.cat

La sol·licitud s'ha de complimentar per mitjans electrònics a través del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Si voleu rebre informació presencial sobre aquesta convocatòria heu de  sol·licitar una cita prèvia.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 16 d'octubre de 2017.

Objecte

L'objecte d'aquest procediment consisteix a obtenir una acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (com a becari/becària condicional), adreçada a l'estudiant que vulgui sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport el curs acadèmic 2017-2018.

Els estudiants que disposin d'una credencial de becari de la convocatòria general del curs 2016-2017 (i que hagin estudiat a Catalunya) no han de sol·licitar aquesta acreditació.

Sol·licitants

Poden obtenir l'acreditació de caràcter econòmic els estudiants que es matriculin d’un ensenyament que condueix a l’obtenció del títol oficial de grau, de primer i/o segon cicle i de màster universitari d’un centre propi d’una universitat pública de Catalunya.

Requisits

Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas dels estudiants no comunitaris, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que els estudiants més grans de 18 anys estiguin en situació de residència.

Resolució

El termini per emetre l'acreditació és aproximadament de 10 dies a partir de la presentació de la sol·licitud, llevat que s'hagi d'esmenar.

Informació

Per a més informació podeu contactar amb l'AGAUR mitjançant cita prèvia o correu electrònic.

Informació relacionada