• Imprimeix

Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2016-2017

20563 - Acreditació económica MATRC i Beca EQUITAT per al curs acadèmic 2016-2017 Departament d'Empresa i Coneixement agaur

Per al curs acadèmic 2016-2017 s'ha implementat un únic formulari per sol·licitar l'Acreditació de caràcter econòmic per matricular-se com a becari/ària condicional (MATRC) i l'Acreditació del tram de renda familiar i beca Equitat (EQUITAT). Per tant, emplenant un únic formulari sol·licitareu:

- Procediment MATRC: Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics, per al curs 2016-2017. És a dir, en cas d'obtenir una Acreditació positiva, l'estudiant es podrà matricular amb la condició de becari/ària condicional, si compleix la resta de condicions que estableix la seva universitat.

- Procediment EQUITAT: Acreditació d'un tram de renda familiar, per una banda, i beca EQUITAT per a la minoració dels preus públics dels crèdits per al curs 2016-2017, per l'altra. Això implica que aquest procediment té dos resultats, l'acreditació del tram de renda, de caràcter informatiu, i posteriorment, la beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada, si s'escau.

Recordeu que cada procediment té els seus requisits propis i per tant, es generaran dos respostes que es podran descarregar des del Portal Tràmits de la Generalitat.

Llegiu-ne més

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

Termini: El termini de presentació de sol·licituds és del 13 de juliol al 15 d'octubre 2016.

Qualsevol consulta amb els tràmits del pagament de la matrícula universitària, cal posar-se en contacte amb la vostra universitat

 

Procediment MATRC:

A estudiants que es matriculin d'un ensenyament que condueixi a l'obtenció del títol de grau, de primer o segon cicle i de màster universitari d'un centre propi d'una universitat pública de Catalunya.

Procediment EQUITAT:

A estudiants que es matriculin d’un ensenyament conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial de grau o de primer o segon cicle (resten exclosos els estudis de màster) impartit en un centre propi d’una de les universitats següents:

 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Rovira i Virgili

O en un dels següents centres adscrits:

 • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adsctit a la Universitat de Barcelona.
 • Institut de Seguretat püblica de Catalunya (ISPC), centre adsctit a la Universitat de Barcelona.
 • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adsctit a la Universitat de Lleida.
 • Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI), centre adsctit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 08.03.2017