• Imprimeix

Ajuts per a xarxes d’R+D+I per a dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca

21498 - 21498 - Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca Departament d'Empresa i Coneixement agaur

Regular la concessió d’ajuts en règim de concurrència competitiva per finançar programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca cap al sector productiu administrats per entitats coordinadores de xarxes d’R+D+I.

Amb aquest ajut es vol potenciar la col·laboració dels grups de recerca de diferents entitats que, per les temàtiques de la seva recerca, tingui reptes i objectius comuns d’interès econòmic i social i es puguin aplegar en xarxes d’R+D+I.

Les xarxes d’R+D+I han d’impulsar la col·laboració de grups de recerca de diverses institucions entre elles i amb empreses de sectors econòmics interessats potenciant la interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat.

Llegiu-ne més

Termini de presentació de sol·licituds: del dia 19 de desembre de 2018 fins a les 14:00h. hora local del dia 18 de febrer de 2019.

Informació presentació sol·licituds Xarxes d’R+D+I

Contacte: feder.agaur@gencat.cat

Aquest ajut és cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Els grups de recerca que integrin la xarxa han de pertànyer a universitats del sistema universitari de Catalunya, centres de recerca i d’altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que desenvolupin activitat d’R+D+I. Totes les entitats participants i l’entitat coordinadora han de tenir establiment operatiu a Catalunya.

També s’hi poden adherir empreses, associacions d’empreses i altres entitats d’especial rellevància en el sector productiu, però no seran considerades entitats participants.

L’entitat coordinadora de cada xarxa d’R+D+I tindrà la consideració d’entitat beneficiària i actuarà com a interlocutor únic davant de l’AGAUR i els organismes responsables de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Poden ser entitats coordinadores les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

També ho podran ser les entitats sense ànim de lucre que estiguin creades o participades majoritàriament per les universitats, d’acord amb l’article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, quan exerceixin les funcions pròpies de transferència i valorització.

Què necessiteu fer?

Data actualització 14.09.2018