• Imprimeix

Avís legal

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat, està adscrita a la Secretaria d'Universitats i Recerca, del Departament d'Empresa i Coneixement, té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions. L'Agència es regeix per la seva llei de creació; per la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana; per l'ordenament jurídic privat, amb les úniques excepcions establertes per aquesta llei i per la normativa que la desplegui; pels seus propis estatuts, i per les altres lleis i disposicions que li siguin aplicables. 
La finalitat d'aquest avís legal és establir els principis i les condicions de l'accés i l'ús per part dels usuaris al lloc web i els continguts de l'AGAUR.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i en altres diaris oficials, o al tauler oficial d'anuncis de l'AGAUR, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

Els continguts facilitats al web són gestionats i elaborats per l'AGAUR, llevat de les informacions procedents de fonts externes al mateix lloc web, sobre les quals es farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen. En aquests casos, l'AGAUR no es fa responsable de la inexactitud o la manca d'actualització de la informació d'aquestes fonts externes, atès que la seva responsabilitat s'estableix únicament en relació amb aquells continguts que provenen de fonts pròpies i degudament identificades amb el seu copyright. L'AGAUR tampoc no es fa responsable de tenir el seu web actualitzat en tot moment, tot i que farà el possible perquè així sigui.

L'AGAUR es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en el seu web o en la seva configuració o presentació.

En accedir a aquest web s'accepta que l'AGAUR no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l'esmentat accés o ús de la informació d'aquest web o per l'accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest web. En tot cas, l'AGAUR no assumeix responsabilitats de les informacions i els continguts aliens als llocs web que no gestioni, als quals es pugui accedir a través d'enllaços a partir d'aquesta pàgina.

L'AGAUR no es fa responsable de les informacions, les opinions i els conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s'accedeixi a través del lloc web per mitjà d'enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin en aquest lloc web interconnectat.
Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. L'AGAUR no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del lloc web, que serà responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeixi i els utilitzi.

L'AGAUR no es fa responsable dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web. En tot cas, portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de problemes tècnics.
Tots els drets no concedits expressament a l'usuari s'entenen reservats a favor de l'AGAUR.